Aktualności

2015-10-31 Centrum "Infans" uzyskało uprawnienia Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej. Wystawiane przez nas opinie i diagnozy są honorowane w placówkach oświatowych.

2015-11-12 Listopadowa promocja w "Infans".
Teraz diagnoza SI tylko 220 zł.